Amaç
  • Akademisyenler, sanayiciler ,araştırmacılar ve öğrencilerin somut Ar-Ge proje fikirlerini  hayata geçirebilecekleri bir ortam sağlanması,
  • Bu etkinlikle Üniversite sanayii işbirliğinin geliştirilmesi ve yeni Ar-Ge ortaklıkları başlatılmasını desteklenmesi,
  • Teknik bir soruna çözüm arayan veya Ar-Ge çalışmalarına destek olacak uzmanlığa ihtiyaç duyan sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin konusunda uzman akademisyenlerle bir araya getirilmesi ve
  • Üniversitemiz öğrencilerinin AR-GE Projelerine özendirilmesi amaçlanmaktadır.

Hedef Kitlesi:

  • Akademisyenler
  • Küçük, orta ve büyük ölçekli işletmeler
  • Ar-Ge/İnovasyon çalışması olan proje sahipleri
  • Yatırımcılar (projelere ortak olmak isteyen ve finansman sağlamak isteyen müteşebbisler)
  • Girişimciler
  • Öğrenciler

İletişim

Adres: Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü
67100 - Zonguldak
Tel: 0372 257 7397
e-posta: projepazaribeun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
IPv6 Etkin