Küçült Yazı Tipi Büyüt

  Ülkemizdeki teknoloji ve inovasyon alanındaki aktörler arasındaki işbirliğini arttıracak faaliyetlerin işlerlik kazanması için her yeni gün yeni projeler hayata geçirilmeye çalışılmaktadır. Günümüz dünyasında özellikle yeraltı enerji kaynaklarının kullanımı, demir çelik ve bağlı sanayi yatırımları, savunma sanayi, bilişim sağlık teknolojileri, ulaşım sistemleri, çevre teknolojileri,nano teknoloji, yenilenebilir enerji gibi alanlarda önemli buluşlar yapılmakta ve yeni ürünler geliştirilmektedir.

    Ülkemizdeki proje fikirleri ile ilgili olacak şekilde; fikir ve görüş alışverişini sağlamak, Ar-Ge projelerine ilişkin teknolojik ve finansal işbirliklerinin oluşmasına ortam hazırlamak, üniversite, araştırma ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerini bir araya getirmek, bölge insanımızı bilinçlendirmek, üniversite-sanayi işbirliğini arttırmak, ve teknolojik gelişmelerin dinamiğini oluşturacak bilim insanlarını sanayide aktif hale getirmek amacıyla üniversitemizde; "FARABİ VIII. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı" düzenlenecektir.

   Geçen üç yılda çok sayıda katılımcının proje fikrinin poster ve prototip olarak sergilendiği ve ödüllendirildiği proje pazarının bu yıl sekizincisi yapılacaktır. "FARABİ VIII. AR-GE İnovasyon Proje Pazarı" etkinliğimize "Projesi olan" herkesi davet ediyoruz. Nitelikli projelere çeşitli ödüllerin verileceği etkinliğimizde sizleri de aramızda görmek bizleri mutlu edecektir.

Etkinliğin Ana Temaları:

 • Elektronik ve Bilişim Teknolojileri
  • Akıllı Teknolojiler ve Nesnelerin İnterneti
  • Yazılım Teknolojileri
  • Dijital Teknolojiler
 • Enerji ve Makine Teknolojileri
  • Alternatif ve Yenilenebilir Enerji Tenolojileri
  • Enerji Verimliliği ve Yeşil Enerji
  • Makine Teknolojisi
  • Otomasyon Teknolojileri
 • Gıda, Tarım, Kimya ve Çevre Teknolojileri
  • Sürdürülebilir Çevre Uygulamaları
  • Su ve Atık Su Arıtma Teknolojileri
  • Temiz Üretim Teknolojileri
  • Gıda Teknolojileri
 • Savunma Sanayi, Robotik ve Uzay Teknolojileri ve Uygulamaları
  • Uluslararası Güvenlik ve Terör
  • Güvenli İletişim Teknolojileri
  • Uzay Teknolojileri
  • Robotik Uygulamaları
  • Siber Güvenlik
 • Tıp ve Yaşambilim Uygulamaları
  • İlaç ve Aşı Teknolojileri
  • Yeni Tedavi Yaklaşımları
  • Biyomalzeme Teknolojileri
  • Nanoteknolojik ve Biyoteknolojik Uygulamalar
 • Sosyal Bilimler Uygulamaları
  • Toplumsal Uygulamalar
  • Türk-İslam Bilim Tarihi Çalışmaları
  • İdari ve Mali Uygulamalar
  • Sosyal, Kültürel, Tarihi Çalışmalar
 • Bölgesel Kalkınmaya Yönelik Çalışmalar
  • Turizm
  • Filyos Projesi
  • Lojistik
  • Yöresel Ürünler
  • Bölgenin Sosyo-Kültürel, Tarihsel ve Ekonomik Yapısal Çalışmaları

İletişim

Adres: Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi
Rektörlüğü
67100 - Zonguldak
Tel: 0372 257 7397
e-posta: projepazaribeun.edu.tr
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin